Lái xe mùa đông tiếp tục căng thẳng ontarians, khảo sát cho biết