Thời tiết tháng 3 ấm áp thúc đẩy sân hiên mở cửa, hy vọng doanh số bán hàng mạnh mẽ hơn tại các nhà hàng