Bác sĩ bệnh truyền nhiễm kêu gọi phong tỏa ở Regina khi giường ICU đầy, biến thể lây lan