Du Học Canada
Nhập Học 2021


Gói hỗ trợ lên đến 60,000,000 đồng

Miễn phí hoàn tất hồ sơ du học.
Miễn phí đăng ký trường lên tới 10,000,000 đồng.
Tặng voucher 5% cho dịch vụ định cư sau tốt nghiệp.
Tặng voucher luyện thi của các trung tâm IELTS uy tín.

  Đăng Ký Tư Vấn Ngay

  March 19, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý đơn đăng ký của tôi vì tôi phải cung cấp sinh trắc học? (chủ đề: Kiểm tra thời gian xử lý)

  Nó phụ thuộc vào loại ứng dụng. Đối với người nộp đơn xin thị thực du lịch, học tập hoặc giấy phép làm việc: Thời gian […]
  March 16, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Đơn xin tài trợ gia đình phức tạp là gì? (chủ đề: Tài trợ cho gia đình bạn)

  Nếu đơn đăng ký của bạn phức tạp, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn thời gian xử lý bình thường để xử lý […]
  March 15, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Tại sao thời gian xử lý khác nhau đối với người đã nộp đơn? (chủ đề: Kiểm tra thời gian xử lý)

  Thời gian xử lý cho các ứng dụng mà chúng tôi đã nhận được là ước tính dựa trên thời gian xử lý đơn đăng ký […]
  March 14, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Theo Chương trình Di động Quốc tế, tôi có thể sử dụng lại đề nghị cung cấp số việc làm nếu đơn xin giấy phép lao động phù hợp bị từ chối không? (chủ đề: Thuê lao động nước ngoài)

  Không. Khi bạn gửi lời mời làm việc trong Cổng thông tin nhà tuyển dụng, một đề nghị về số việc làm được tạo ra. Chúng […]
  March 11, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Thanh tiến trình trong trạng thái ứng dụng của tôi có nghĩa là gì? (Chủ đề: Tình trạng ứng dụng)

  Thanh tiến trình cho biết có thể mất bao lâu để xử lý đơn đăng ký của bạn. Thanh và ngày ước tính dựa trên ngày […]
  March 3, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Tôi nghĩ rằng tôi được miễn, tại sao bạn yêu cầu tôi kiểm tra y tế (chủ đề: Áp dụng – Chung)

  Chúng tôi có thể cần một cuộc kiểm tra y tế từ bạn để đánh giá đơn đăng ký của bạn, ngay cả khi bạn chỉ: […]
  March 1, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Làm thế nào để tôi nộp đơn xin giấy phép làm việc mở? (chủ đề: giấy phép làm việc)

  Để xin giấy phép làm việc mở: Nếu bạn đang nộp đơn từ bên ngoài Canada: Trong phần “Chi tiết về công việc dự định ở […]
  February 20, 2021
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Tại sao không có thanh tiến trình cho ứng dụng của tôi? (Chủ đề: Tình trạng ứng dụng)

  Hiện tại, thanh tiến trình chỉ có sẵn cho các loại ứng dụng sau: Nhập nhanh Bạn chỉ thấy thanh tiến trình khi chúng tôi bắt […]
  December 20, 2020
  Posts Image, Study Abroad in Canada, Yes Study, Mar 2021_Question Regarding Canada Immigration, Big

  Câu hỏi mới – Tôi có thể đưa con tôi đến buổi lễ công dân không? (chủ đề: Quyền công dân)

  Do COVID-19, chúng tôi Vâng, con bạn được chào đón đến buổi lễ, ngay cả khi chúng không trở thành công dân. Trẻ em từ 14 […]