Làn sóng COVID-19 thứ 3 của Ontario có thể ảnh hưởng nặng nề hơn đến những người trẻ tuổi. Đây là lý do tại sao