Nhà khoa học đứng sau vắc-xin COVID-19 mRNA cho biết mục tiêu tiếp theo của nhóm cô là ung thư