Kelowna RCMP điều tra, thị trưởng bị xáo trộn sau khi áp phích chống Do Thái được tìm thấy dọc theo hành lang Abbott-Pandosy