Kelowna, B.C., Cơ sở nhà ở hỗ trợ 49 giường sẵn sàng khai trương