Trong việc sa thải y tá, công đoàn kêu gọi quy trình đúng hạn, trong khi các nhà lãnh đạo First Nations hy vọng mối quan tâm rộng lớn hơn sẽ không bị mất