COVID-19: Toronto mở địa điểm tiêm chủng hàng loạt mới tại Công viên Thorncliffe