COVID-19: Chính phủ Ontario sẽ cho phép ăn uống ngoài trời ở Toronto và Peel, không thay đổi thể dục