Coronavirus: Các công đoàn Okanagan địa phương phản ứng với kế hoạch triển khai vắc-xin COVID-19 mới nhất