Cha dượng bị kết tội giết con 3 tuổi làm gián đoạn trò chơi điện tử của mình