Centennial giành chiến thắng trong cuộc thi Paramedic