Centennial mở văn phòng tại Trùng Khánh, Trung Quốc