Cảnh sát điều tra video nhân viên nhà hàng ở London, Ont. la hét phân biệt chủng tộc với khách hàng