Canada thêm hơn 4 nghìn trường hợp COVID-19 mới khi Tâm cảnh báo về tình hình lây nhiễm gia tăng