Canada bổ sung thêm 3.780 trường hợp COVID-19 mới khi tổng số tiêm chủng hàng đầu là 4 triệu