Sân golf Calgary đối mặt với việc mở cửa bị trì hoãn do sửa chữa nước thải đang diễn ra