Dự án đổi mới cơ sở Ashtonbee chính thức khai trương