Người đàn ông Toronto 48 tuổi đã trải qua 110 ngày trong bệnh viện do COVID-19 chia sẻ cảnh báo quan trọng