2 vụ đâm riêng biệt được báo cáo ở Montreal trong vòng 15 phút