1,8 triệu ĐÔ la ma túy bị thu giữ ở London liên quan đến cuộc điều tra OPP ở Nam Ontario